KOLMEKS PUMBAD

kolmeks logo

Soome metallitööstuse üks pikaealisemaid ja tähelepanuväärse rahvusvahelise haarde-ga eraettevõte, KOLMEKS OY, tähistab tänavu juba oma 70-ndat edukat tegutsemis-aastat.

Läbi kõigi nende aastate on KOLMEKS-i punaseid pumpasid teatud kui töökindluse ja pikaealisuse sünonüüme. On ju ettevõtte arusaam läbi kõigi ajamuutuste jäänud oma põhimõtetele kindlaks – valmistada just kliendi vajadustest tulenevalt toode, mis ei vea alt ka põhjamaistes rasketes tingimustes ning oleks suhteliselt hooldusvaba ning vajadu-sel kergesti hooldatav ja remonditav. Ja mis veelgi tähtsam, oleks seda ka aastakümneid hiljem . Sellest kontseptsioonist on kinni peetud ning ka ettevõtluse algusaastatel valmi-nud pumpadele on täna võimalik saada nn. asendussarju. Viimane on sisusliselt uus, kaasaegseimaile nõueteile vastav elektrimootor komplektis kõigi teiste liikuvate osadega (tööratas ja tihendid), kuid ilma pesata. Samas on tavaliselt vana pumba pesa, milline jäi vana mootori eemaldamisel torustikku, piisavalt heas konditsioonis ega vaja muud kui kerget puhastamist. Seejärel võib aga tellitud asendussarja sellele paigaldada lühikese ajaga. Nii väldite keerukaid torutöid ja säästate nii ajas kui loomulikult ka rahaliselt.

Ja ka teisele põhimõttele on kindlaks jäädud – toodetakse üksnes kuivmootoriga varustatud lahendusi. On ju suures osas meiegi regioonis kütte ja veevarustuse võrgus endiselt kasutusel metallist torud, mis aga vedelikega seotud hapniku mõjul peagi oksüdeeruma hakkavad ning seetõttu võrgu ja ka vee kvaliteeti mõjutavad. Õnneks kuivmootorlahenduse puhul see aga pumpa eriti ei ohusta, sest pumbatav vedelik ei pääse siin pumba pesast kaugemale. Pealegi on konstruktorid teinud oma tööd südametunnistusega ning rõhuasetus on just kvaliteedil. Siinsetes oludes ei saa lubada, et keset kütteperioodi pump lihtsalt töö katkestab, põhjuseks nõrk ülesehitus.

Ja kolmas ning täna vast olulisim kontseptsioon on pumpade ökonoomsus. Selleks, et tagada pumba optimaalseim energiatarbimine, alustatakse elektrimootorist. Konstruktorite laual ei lõpe töö kunagi, sest aeg nõuab pidevalt uuemaid ja efektiisemaid lahendusi ning selles osas on KOLMEKS kindlalt seisnud arengu esirinnas. On ju ettevõte piisavalt väike, et kiiresti muganduda nende nõuetega, lisaks saab kõik paberile pandu alguse samast majast, kus väljub ka valmis toode. Nii sünnivad mootorid, millised on spetsiaalselt pumpade tarbeks konstrueeritud ja saavutavad EU direktiividega määratud kriteeriumid palju varem kui suurtootjad. Ja veel üks oluline moment – KOLMEKS ei tooda kunagi lattu! Samas on tootmisprotsess sedavõrd paindlik, et mistahes tellimus täidetakse nädalatega. Ja toode on optimeeritud lähtudes ette antud projekti andmetest. Seega ei mingit ületarbimist objektil!

Kõike seda ei saa juhul kui otsustate oma valikul nö. poepumba kasuks. Esiteks peate alati arvestama, et see on teie vajadusi silmas pidades alati üledimensioneeritud, pea 100%-lt märgmootorlahendus, milline on tundlik mistahes võõrkehadele võrgus, on ehitatud odavalt (tihti isegi ilma laagriteta!) ja on muidugi ebefektiivne. Vaatamata oma odavale hinnale on tema lühike eluiga planeeritud lõppema utiili hulgas, sest ta pole tavaliselt taastatav. Pealegi pole ju lühise järel, mis on taoliste pumpade põhiliseks väljalangemise süüks, enam midagi taastada, Ja see ongi tootja eesmärk. Ei jää ju muud üle ja osta uus samasugune või siiski…?
Põhjamaine roheline mõtteviis on risti vastupidisel seisukohal – pole ju ressurss lõpmatuseni raisatav, mis meid niiviisi ees ootaks? Samas kui KOLMEKS-i puhul on tüüpilseks veaks tihendi rike (ebapuhas vedelik, võõrkehad selles ja tarbija lohakas suhtumine). See aga on kiiresti ja suhteliselt tagasihoidlike kuludega taastatav. Ja nii aastakümneid, mida on tõestanud ka Eesti elamumajanduse kogemus.

  • tuote0811 0018
  • VS-seeria
  • 0809tuote 0030