TREIMINE, FREESIMINE

Kasutusel on traditsioonilised universaalsed kui ka CNC trei- ja freespingid, mis on eeliseks väikeseeriate tootmisel.

Põhilised materjalid, mida kasutatakse on:

  • alumiinium
  • terased
  • tööstusplastid
  • erinevad terasesulamid

Keerukad ja täpsust nõudvad tooted valmistatakse kaasaegsetel CNC trei- ja freespinkidel. Freesimisel kasutatakse tipptasemel CAD/CAM-tarkvara. Meie tarvitame oma töös toodete 3D‑mudeleid. Meile sobivad failivormingud on näiteks: PARASOLID, STEP või IGES.